Transport

ADR tsisternveod

Ohtlike pakendamata vedelate ainete(ADR) ohutu, sujuv ja keskkonnasõbralik transport on meie ühiskonna oluline osa. Meie professionaalsed juhid täidavad oma väljakutseid pakkuvaid ülesandeid, teades ohutuse, keskkonna ja klienditeeninduse tähtsust. Teenuse osutamiseks kasutame ADR nõuetele vastavaid veokeid ja haagiseid. Kõik tsisternveod toimuvad vastavalt CMR konventsioonile ja iga transpordivahend omab vedaja vastutuskindlustust.

Peamised suunad

 • Eesti
 • Soome
 • Läti
 • Leedu
 • Poola
 • Saksamaa

Toiduainete tsisternveod

Pakendamata vedelate toiduainete ohutu, sujuv ja keskkonnasõbralik transport. Toiduainete tsisternid on termoisolatsiooniga, soojendusseadetega ning on Veterinaar-ja Toiduameti poolt tunnustatud ja omavad ATP sertifikaati. Kõik veod toimuvad vastavalt CMR konventsioonile ja iga transpordivahend omab vedaja vastutuskindlustust.

Peamised suunad

 • Eesti
 • Soome
 • Läti
 • Leedu
 • Poola
 • Saksamaa
 • Belgia
 • Holland

Veod tenthaagistega

Tavakaupade täis- ja osakoormate vedu toimub kasutades kaasaegseimad Volvo raskeveokeid ja Krone poolhaagiseid. Kõik veod tenthaagistega toimuvad vastavalt CMR konventsioonile ja iga transpordivahend omab vedaja vastutuskindlustust.

Peamised suunad

 • Eesti
 • Itaalia
 • Tšehhi
 • Austria
 • Belgia
 • Holland
 • Saksamaa

Konteinerveod

Täispikad konteinerhaagised võimaldavad meil vedada 20-45 jalaseid konteinereid, samuti on olemas generaatorid REF-konteinerite veoks. Omame TIR veoluba ja tolliriskide kindlustust. Kõik konteinerveod toimuvad vastavalt CMR konventsioonile ja iga transpordivahend omab vedaja vastutuskindlustust.

Peamised suunad

 • Eesti
 • Soome
 • Läti
 • Leedu